ICON: WebWachtMailer WebWachtMailer ICON: Hermes
 • Dankbetuiging voor programma/database:
  • IRC Ulyssis, KULeuven
  • Marc Nyssen, VUBrussel
  • Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutisch Informatie (medicatiedatabase)
  • FOD Volksgezondheid, VUB, UGent (coderingsthesaurus)
  • IT Commissie, Domus Medica
  • Walter Verhelst, Domus Medica
  • Johan Brouns, Domus Medica
  • Tom Fiers, UZGent
  • Erik Bosrup for overLIB
 • Dankbetuiging inzake privacywetgeving
  • Koenraad Allemeersch, CBPL
  • Stefaan Bartholomeeusen, KULeuven
 • Dankbetuiging inzake masterthesis
  • Marc Nyssen, VUBrussel
  • Douglas Silar
  • Stephan Devriese
  • Leo Pas, Domus Medica
  • Johan Brouns, Domus Medica
  • Marc Verbeke, UGent
  • Michiel Thomeer
 • Dankbetuiging inzake materiele steun
  • Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KULeuven
  • Dienst Medische Informatice, UZLeuven